Välkommen till Julebodas Kolla Mentaliteten!

Den 25 och 27  maj 2018 går den första Kolla Mentaliteten av stapeln.

Kolla mentaliteten är ett test där vi kolla på hundarnas som är födda här hos oss på Juleboda. Kravet är att hunden har fyllt 1 år. Det vi kolla i testet är det vi tycker är viktigaste när man kollar på Australian Labradoodles mentalitet.

Testet har ca 30 min och när man genom gått testet så får man ett diplom att man genomgått Kolla Mentaliteten och ett intyg med resultatet.

Detta ger en bild av hur hunden är och vilka egenskaper som hunden har.

Detta tycker vi är mycket intressant och viktigt för att kunna jobba vidare och utveckla avelsarbetet.

I längden vill vi kunna följa linjer och kullar för att se likheter och skillnader och också se vad vi ska jobba vidare på.

Mer om de olika stegen och och vad det är vi tittar på kommer inom kort.

Har du en Juleboda hund och vill göra testet hör av dig till Lovisa så får du tiden för nästa test tillfälle.

lovisa@australian-labradoodle.se

 

Moment 1. 

Hälsa på människor i grupp tid för momentet

10. Går dirket farm och hälsar på alla, utan några tveksamheter.  
9. Går något försiktigt fram hälsa sedan på alla, utan problem. 
8. Går efter en stund fram och hälsar på alla. 
7. Går något försiktigt fram och hälsar på vissa 
6.Går med viss tveksamhet (låg) fram och hälsar på alla. 
5 Går något försiktigt fram hälsar sedan på enskaka (1-2)
4. Går med tveksamhet (låg) fram och hälsar på vissa. 
3. Går med tveksamhet fram och hälsar på enskaka (1-2) 
2. Går fram med hjälp av föraren, hälsar sedan. 
1. Går inte fram och hälsar inte (rädd) 

Detta momentet har vi med i testet för att se hur hundarna hälsa på nya personer i grupp. Detta för att det är viktigt att hunden kan och vill hälsa på människor i syftet att att de är avlade mot sociala tjänstehundar.

 

Moment 2 

Hund och förare går igenom en bana för att testa samarbetet (helt utan godis) 

10. Hunden följer med föraren runt barnan, de gör banan tillsammans, De har kul tillsammans. 
9. Hunden följer föraren men tar egna beslut i balnd. 
8. Hunden är under större delen av banan i fokus med föraren 
7. Hunden är delvis mycket fokuserade och ibland tappar den för att ta upp det igen. 
6. Hunden är under halva barnan verkligen med föraren, svår att få tillbaka 
5. Hunden är under halva barnan lagom fokuserad svår att få åter kontakt med. 
4. Hunden är under en del av barnan helt ur fokus. 
3. Hunden är under halva bannan ur fokus 
2. Hunden är under större delar av barnan ur fokus 
1. Hunden följer inte matte/ husse någonting, drar i koppel eller springer i från platsen, kommer inte tillbaka eller får fokus på hela banan. 

Detta moment är en bana med olika moment, att gå över nya material, att gå mellan koner och hopp över hinder. Detta kollar vi samarbetet mellan hund och förare. Detta för att vi har som mål att våra hundar ska ha bra samarbetsförmåga i vardag och som tjänstehund.

 

Moment 3 

Lek med föraren och sedan med annan person

10. Hunden leker både följa den, ta i den och kampar.
9. Hunden följer den, tar i den och kampar lite 
8. Hunden följer den och tar iden, håller men inte kampar 
7. Hunden följer den och tar i den
6. Följer hela tiden och tar i den lite. 
5. Följer stora delar och tar i den lite.
4. Hunden följer men tar inte i leksaken.
3. Hunden följer lite men inte intresserad. 
2. Hunden leker inte gosar med personen/föraren istället
1. Hunden leker inte alls, rädd. 

Först lek med föraren och sedan  lek med annan person. 

Momentet är att se föremålsintresset och samarbetsförmågan hos hunden. Även med annan person då det är bra om hunden också kan leka och samarbeta med andra personer än husse/matte. Detta är viktigt i både vardag och som arbetande hund.

Moment 4

Passivitet, hur är hunden på att ta det lugnt

10. Hunden lägger sig snabbt och är helt cool med situationen. 
9. Hunden sätter sig och är avslappnad
8. Hunden står men är lugn och är i nuet 
7. Hunden sätter sig och håller koll på omgivningen
6. Hunden står upp, går inte omkring och har koll på omgivningen.
5. Hunden går omkring mindre än halva tiden men är orolig
4. Hunden går omkring mer en halva tiden, orolig
3. Hunden går hela tiden omkring och vill ha förarens uppmärksamhet 
2. Hunden går omkring och har fokus på naturen och tittar till föraren ibland
1. Hunden har inte fokus på föraren och inte heller på något annat vill inte stå still.

Momentet är med i testet är med för att vi tycker att det är viktigt att hunden kan ta det lugnt och att ha en bra av och på knapp. Detta är viktigt för alla parter då det är mycket stressande att inte kunna slappna av.

Moment 5

Miljö, under tiden de övriga moment är gjorda så kollar man hur hunden reagera på miljön runt omkring. 

10. Hunden är obrydd om miljön
9. Hunden kollar in läget och är sedan opåverkad av miljön
8. Hunden vill kolla in läget under första momentet sedan opåverkad av miljö
7. Hunden är lite påverkad av miljön under liten del av testet.
6. Hunden är påverkad av miljön under ca 1/3 av testet och annars opåverkad 
5. Hunden är under hälften av testet påverkad av miljön sedan går utan problem.
4. Hunden är under stora delar av testet lite påverkad av miljön. 
3. Hunden är under stora delen påverkad av miljön 
2. Hunden är påverkad av den nya miljön 
1. Hunden tittar mycket runt och är osäker på miljön 

Detta är ett moment som är under hela testet. Att ha en hund som är säker i miljö och även i nya miljöer är en viktig del för hunden som lever i en aktiv familj eller som arbetande hund.